Sairalan kylä Kirvussa

Sairalan kylä

Sairalan kylä

Sairalan maisemat

Vanhoja kuvia Sairalasta

Sairalan historiaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAIRALAN KYLÄN ELINKEINOJA

VUOTEEN 1944

Koko Kirvun asukasluku oli ennen talvisotaa 8721 henkeä. Sairalan kylässä lienee asunut yli 1500 henkeä. Taloja oli 250 ja Sairalan kylä oli Kirvun eteläisin ja suurin kylä. Sairalan asukkaat saivat toimeentulonsa maataloudesta, teollisuudesta, liikenteestä ja palveluelinkeinoista. Maatalouden ja teollisuuden lisäksi suurimpia työllistäjiä olivat Valtionrautatie ja kaupat. Sairalan kylän hyvät rautatie-ja maantieyhteydet, viljavat pellot sekä metsistä saatava raakapuu loivat edellytykset 1900-luvulla kylän elinkeinoelämän monipuoliselle kehittämiselle.

Torajärven rannalla sijainnut sahalaitos hankki puolet raaka-aineestaan rautateitse ja puolet vesitse uittamalla.Torajärven saha valmisti parhaimpina vuosina sahatavaraa 6000 standardia ja kimpilautaa ja säletta 150 standardia. Sahatavarasta pääosa vietiin ulkomaille Viipurin ulkosataman Uuraan kautta.

Torajärven sahan maalueelle perustettiin 1930-luvulla tiilitehdas. Tiilitehdas tuotti kolme miljoonaa tiiltä ja puoli miljonaa salaojaputkea sekä jonkin verran kattotiiliä.

Itä-Torakosken vehnämyllyn omistivat Koposen veljekset. Tässä myllyssä oli kivi-ja ryynimylly, villakarstaamo, sirkkelisaha ja pärehöylä. Sodan jälkeen Koposten vehnämylly jatkoi toimintaansa Mäntyharjulla.

Nahkatehdas on toiminut 1920-luvulle asti Sairalan sahan yhteydessä.

Matkailijoita Kirvun Sairalaan houkutteli Torajärven rannalla toiminut Luonnonparantola. Jopa itse Paavo Nurmi hakeutui Kirvun luonnonparantolaan kymmeniä kertoja hoitaakseen terveyttään ja kuntoaan. Nykyisestä luonnonparantolasta on jäljellä vain lämpökeskus (ilman kunnollista kattoa) ja kivijalka.

Sairalan kylän asukkaat hankkivat ruokatavaransa Kirvun osuuskaupasta, Keski-Karjalan osuusliikkeestä tai Kukkosen ja Kuisman sekatavarakaupoista. Kylällä oli myös Lottaravintola ja matkustajakoti, majatalo sekä kolme kahvilaa.

Osuuskauppa Sairalassa

Kylän elinkeinoelämän monipuolisuutta osoittaa se, että Sairalassa oli myös apteekki, sähköliike, leipuriliike, kivihiomo, puhelinkeskus, kaksi parturikampaamoa ja autokorjaamo.

Pankkiasiat hoituivat Sairalan Osuuskassassa (ennen paloa) tai KOPin Sairalan sivukonttorissa. Veijalaisen autokoulu hoiti ajo-opetuksen ja taksiliikenteen sekä osan kuorma-autoliikenteestä. Kyläräätäleitä ja -suutareita oli useita ja juhlatilaisuuksissa paikalliset musikantit pitivät huolen elävän musiikin saatavuudesta.

 

 

Kirvun linkit

Kirvu (wiki)

Kirvu kuvina

Karjalan kannas

Sairala-Kirvu

Kirvun Koprat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.joet.info

Hannu Kopra

Paivitetty 20/07/2013

Sairalan kylä

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Karjalan kannas

1 2 3 4 5 6 7 8 9