Nykykuvia sotiemme taistelupaikoilta

Summan taistelupaikoilla:

 

Taipaleenjoella:

Ihantalan taistelupaikoilla:

Raatteen tiellä:

Kuvaaja: Hannu Kopra

Raatteen tien taistelu

Video sotamuistomerkeistš

Sotahistoriamatka Karjalan kannakselle