Sairalan kylä Kirvussa

Sairalan kylä

Sairalan kylä

Sairalan maisemat

Vanhoja kuvia Sairalasta

Sairalan elinkeinoja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAIRALAN HOVISUNINMÄEN TALOJA JA ASUKKAITA

Sairalan kylän Hovisuninmäen alue alkaa rautatien eteläpuolelta ja päättyy Juoksemajärven pohjoispäähän Vuoksenrannan tiehen. Mäkeä noustessa "vasemmalla puolella oli Kiurun talo. Sitten oli panssariaidan ympäröimä muuntaja, jonka portissa luki" Varokaa ! Hengenvaarallinen". Seuraavana oli Koljosen talo ja vähän kauempana tiestä Sepäntommila.

Tien oikealla puolella oli Hämäläisen, räätäli Veijalaisen ja Simon Marin talot. Sitten olikin jo koulu lehtikuusien ja puutarhan ympäröimänä. Tien vasemmalla puolella asuivat Mäkiset. Iivarin (Sunin) talo oli vasemmalla, samoin heidän riihensä, jonka luota erosi tie joelle. Tien kulmassa kasvoi kuusiaita, jonka sisäpuolella olivat sahayhtiön talot. Sahayhtiön talon luota alkava mäki oli Pihlajamäki. Se oli Karkiaisen lampaiden laidun. Karkiaisen talo, Virolainen, oli Hovisuninmäen korkeimmalla kohdalla. Sieltä näki kauas Juoksemalle.

Juoksemajärven rantaa

Tie jatkui Karkiaisen ja Marlan ohi ja alkoi laskeutua kohti Juoksemaa. Rannassa olivat veneet ja lapsille matala uimaranta. Rantaan meni tie suoraan, mutta kylätie kääntyi jyrkästi oikealle. Inkeroiset asuivat siinä, mistä tie meni rantaan. Marttilan Tuomas Kopra osti Inkeroisen tilan. Ennen Marttilaa, aivan tien vieressä oli Jussilan Juhanan ja Marin mökki. Tien oikealla puolella olikin siinä ihan lähellä Tuomas Kopran talo, Marttila. Mölsälä, Mikko ja Johanna Kopran talo oli ennen kuin tultiin alas Vuoksenrannan tielle. Siinähän se, koko matka läpi Hovisuninmäen kulkevaa tietä." (Lähde: Kirja Kirvun Sairalasta s. 201-202).

Hovisuninmäen viimeisen talon, Molsälän pääty 2010

Mölsälä (Kopra) Hovisuninmäeltä kuvattuna

 

.

Kirvun linkit

Kirvu (wiki)

Kirvu kuvina

Karjalan kannas

Kuvia Sairalasta

Sotahistoriamatka kannakselle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.joet.info

Hannu Kopra

Paivitetty 10/01/2014

Sairalan kylä

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Karjalan kannas

1 2 3 4 5 6 7 8 9