Kirkkosalmen lintuja

Perämeren suurimmalla saarella Hailuodossa on tavattu yli 300 lintulajia. Kirkkosalmi on yksi saaren parhaimmista lintupaikoista. Ornitologin kannattaa tulla keväisin ja syksyisin Kirkkosalmella olevaan lintutorniin. Koska salmen jäät sulavat aiemmin kuin merijää, sinne saapuvat lukuisat hanhet, joutsenet, nokikanat, sorsat ja sotkat.

Lisäksi lintutornista näkee muuttavia maa-ja merikotkia, hiirihaukkoja, piekanoita ja muuttohaukkoja.

Pesivistä lintulajeista yleisimpiä ovat nokikanat, sorsat, punasotkat, merihanhet ja joutsenet. Alueella pesiviä harvinaisuuksia ovat risti- ja harmaasorsat sekä kaulushaikara. Myös viiksitimali on pesinyt Kirkkosalmella vuodesta 1992 alkaen. Ristisorsa mieltyi Hailuotoon vuonna 1964 ja nyt niitä on yli 130 paria. Kirkkosalmella pesiikin Suomen tihein ristisorsakanta. Luhtakanan havaittiin pesivän Kirkkosalmella ensi kerran vuonna 2006. Harvinaisemmat Kirkkosalmen lintuhavainnot kymmenen viime vuoden aikana ovat punapäänarsku (2007), pikkuhuitti ( 2004), mandariinisorsa (2004), aropääskykahlaaja (2002) ja kuparisorsa (2000) .

Keväällä 2007 havaittiin samanaikaisesti Kirkkosalmella-Patelanselällä ja Viinikanlahdella amerikantukkasotka, punapäänarsku, amerikantavi ja lumihanhi. Nämäkin lintulajit todistavat, että Hailuoto ja Liminka on Suomen linturikkaimpia paikkoja.

Tekijä: Hannu Kopra

Hailuodon saari